Kotihoiva - Palvelut - Kotityövähennys - Yhteystiedot

Kotivähennys


Kotona teetetyn työn kustannukset saa osittain vähentää verosta. Vuoden 2005 alusta alkaen  saa vähentää  30 % itse palkasta ja palkan sivukulut tai 60 % työkorvauksesta. Työkorvauksella tarkoitetaan työstä yrittäjälle tai yritykselle maksettua suoritusta, joka ei ole luonteeltaan palkkaa.

Vähennyksen enimmäismäärä nousi vuoden 2003 alusta 900 eurosta 1150 euroon. Vähennys on henkilökohtainen. Puolisoista vähennyksen voi saada kumpikin. Vähennettävien kustannusten omavastuu on 100 euroa.

Vähennykseen  oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö.  Tavanomaisuus-vaatimus koskee sekä kotitaloustyötä että hoiva- ja hoitotyötä. Tavanomaisuudella tarkoitetaan työtä, jota normaalisti tehdään kodin ja siellä asuvien henkilöiden hyväksi.

Työ tulee tehdä vähennystä vaativan verovelvollisen käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa. Esimerkiksi muualla pidettävien juhlien järjestäminen tai ruuan laitto muualla ei oikeuta vähennykseen. Sama koskee  myös mm. muualla tapahtuvaa  vaatteiden huoltoa.   

Lisätietoa verohallinnon sivuilla.

T:mi Kotihoiva Seija Sutinen
Sahurinpolku 1 C 16, 04440 Järvenpää
Puh: 040 727 1312 - Faksi: 09 621 1226
seija@kotihoiva.com